Naši ljudi

Upoznajte ljude koji čine Insako

Uprava

Saša Cvetojević
Direktor

Odjel prodaje

Suzana Šapina
Komercijalni direktor
Davor Perković
Voditelj ključnih kupaca
Mario Šušković
Voditelj ključnih kupaca
Matea Rodbinić Sesar
Voditelj grupe kupaca
Suzana Antoljak
Voditelj grupe kupaca
Lenko Vrkić
Voditelj grupe kupaca

Odjel nabave

Mario Smolčić
Voditelj nabave
Jelena Šaškin
Samostalni referent nabave

Odjel podrške

Diana Čupić
Vesna Nikšić

Odjel financija

Sanja Čop - Likević
Financijski direktor
Barbara Brlić
Voditelj naplate i kompenzacija

Skladište

Mario Brlić
Voditelj prijema robe
Ivan ćosić
Voditelj smjene
Ostali

Ovo su neki od naših partnera

Međusobna komunikacija je lagana i jednostavna te je raditi s njihovim timovima ugodno i lijepo.

Miroslav Tikvicki

Direktor, Kartik d.o.o.

Back to top